Köpvillkor

Följande villkor gäller för Kringlans Trafikskola AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.  Trafikskolan ska informera om namn, organisationsnummer, telefonnummer, ev. telefaxnummer, adress och e-postadress.

 

Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

 

För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

 

Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

 OBS! 195:- tillkommer för frakten när vi skickar varan. Gäller även vid Retur/Ångerrätt ( vi skickar varan alltid som rekommenderat brev )

Betalning

Betalning görs i samband med beställningen, med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

 

Leverans och fraktkostnad

Du får dina varor inom 3-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning . Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 195 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. ( vi skickar varan alltid som rekommenderat brev )

 

Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 195 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör/ annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

 

Ångerrätt/retur

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras. Vid eventuell retur av vara tillkommer återsändelse avgift.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

 

Din rätt att ångra köpet gäller inte avtal om inkvartering eller biluthyrning som ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

 

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

 

Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Dalgatan, 151 33, Södertälje. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

 

Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Köpta körlektioner/kurser har en giltighetstid på 12 månader. Ifall lektionerna/kurserna inte används inom detta tidsintervall är de inte längre giltiga att boka eller aktuella för retur. 

Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Kringlans Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

 

Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation . Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Lagval och forum
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller
STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

Villkor för faktura

  • Vi kan komma att ta kreditupplysning på er och neka icke kreditvärdiga kunder en fakturabetalning. I så fall måste ni betala i förskott.
  • Vi erbjuder betalningsvillkor enligt vid varje tillfälle gällande policy, det innebär att ni måste betala fakturan enligt det antal dagar som anges, normalt 10 dagar.
  • Vid försenad betalning är ni skyldiga att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag till dess betalning sker.
  • Vid försenad betalning där vi måste skicka betalningspåminnelse kommer vi att debitera 60 kr i påminnelseavgift.
  • Om inkassoåtgärder kommer att vidtas kommer lagstadgade inkassoavgifter att krävas.
  • Fakturamottagare måste vara myndig, (minst 18 år), eller så måste skriftligt godkännande från målsman presenteras innan kreditköp godkänns. För minderåriga godkänns inte beställningar alls i eget namn utan måste göras i förälders namn från början och  där föräldern är den som beställer.

Avbokning

Bokning av kurser/körlektioner är bindande.
För att ej förlora din uppbokade lektion (kör/teori), avbokning måste ske senast 13:00 vardagen innan.
Kontoret är obemannat på helgerna. Gör därför inga ombokningar eller avbokningar varken på telefon, hemsidan eller mail.

Har du en körlektion på en måndag, avboka senast fredag innan kl 13.00.
Avbokning av Riskettan/Handledarkurs/Risktvåan måste ske senast 48 timmar innan, annars sker debitering.
Vid avbokning av hel kurs/samtliga körlektioner med mera, tar vi ut en administrativ avgift på 10% av kursavgiften.
Gäller ej vid sjukdom, under förutsättning att ett giltigt läkarintyg kan uppvisas. Intyget ska vara oss tillhanda inom 3 dagar från sjukdomstillfället.

Bli uppringd

Här kan du skicka in en anmälan till oss. Anmälan avser den utbildning du anger under ”övriga synpunkter”. Vi hör av oss så fort vi får tid och möjligthet. Har du något övrigt önskemål som vi ska ta hänsyn till går det också bra att skriva det i övriga synpunkter.